🥇 สร้าง CSR หรือ Certificate Signing Request | SSLPOINT

สร้าง CSR หรือ Certificate Signing Request

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างในการสร้าง Private Key และ Certificate Signing Request หรือ CSR ใหม่

ป้อนข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างรหัส CSR ด้วยตัวอักษรละตินและตัวเลขอารบิคเท่านั้น

การใช้ตัวอักษรใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องดังต่อไปนี้จะเป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการสร้าง CSR: \”,;@#$%^!*)(+=<>?:{}][

ข้อมูลในฟิลด์ชื่อสามัญต้องประกอบด้วยชื่อโฮสต์ที่จะออกใบรับรองให้ เช่น www.example.co.th
ใช้ที่อยู่ IP หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ เช่น MySSLServer ไม่ได้

ความยาวของคีย์:

Algorithm:

ประเทศ:

จังหวัด:
จำเป็น ชื่อเต็มของจังหวัดที่ลงทะเบียนขององค์กร

เมือง:
จำเป็น ชื่อเต็มของเมืองหรืออำเภอที่ลงทะเบียนขององค์กร

ชื่อองค์กร:
จำเป็น ชื่อธุรกิจของคุณที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ข้อมูลนี้ต้องตรงกันกับผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในคำขอใบรับรอง

ชื่อสามัญ (เช่น www.example.co.th):
จำเป็น ชื่อโดเมนที่คุณสมบัติพร้อมในการออกใบรับรอง เช่น www.example.co.th หรือ *.example.co.th (ใบรับรองแบบ Wildcard)

ที่อยู่อีเมล์:
ไม่จำเป็น ที่อยู่อีเมล์ขององค์กรของคุณ

โปรดสังเกตว่าจะไม่มีการบันทึก Private Key ในระบบของเรา และออกคีย์ให้ใหม่ไม่ได้
บันทึก Private Key ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัยและสำรองข้อมูลไว้ด้วย!