🥇 คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล - ใบรับรอง SSL ราคาถูก - SSLPOINT

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคล

คำมั่นสัญญาของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเรา เพื่อเป็นการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนบุคคลของคุณให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลนี้จึงเขียนขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการดำเนินการกับข้อมูลต่าง ๆ ในระบบออนไลน์ของเรา และทางเลือกของคุณเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม คำชี้แจงนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือส่งผ่านเว็บไซต์ SSLPOINT ในหน้าบางหน้าของเว็บไซต์ คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ส่งคำขอ และลงทะเบียนเพื่อรอรับสิ่งของได้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในหน้าต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้:

  • ชื่อ
  • ที่อยู่
  • ที่อยู่อีเมล์
  • หมายเลขโทรศัพท์

วิธีใช้ข้อมูลของเรา
เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองที่คุณให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อเพื่อดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เราไม่ส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับบุคคลภายนอกยกเว้นที่จำเป็นต่อการดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
เราใช้ที่อยู่อีเมล์ในการตอบกลับเพื่อตอบอีเมล์ที่ได้รับ ที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และไม่มีการส่งต่อให้กับบุคคลภายนอก
เราใช้ข้อมูลโดยรวมที่ไม่สามารถระบุได้ในการออกแบบเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งให้ผู้ลงโฆษณาทราบว่ามีผู้คนจำนวน X คน เข้าชมหน้าบางหน้าในเว็บไซต์ของเรา หรือมีผู้ชายจำนวน Y คน และผู้หญิง Z คน ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้คนเหล่านั้น
สุดท้าย เราจะไม่ใช้หรือส่งต่อข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนซึ่งส่งให้เราในระบบออนไลน์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยไม่มีการให้โอกาสคุณในการยกเลิกหรือห้ามดำเนินการการใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำมั่นสัญญาของเราเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในการป้องกันการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การจัดการความถูกต้องของข้อมูล และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราได้วางมาตรการต่าง ๆ ทั้งในทางกายภาพ ทางอิเลคโทรนิคส์ และระเบียบการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในระบบออนไลน์

วิธีการเข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูลของคุณ
คุณสามารถเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สามารถระบุตัวตนของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ในระบบออนไลน์ได้โดยใช้แผงควบคุมออนไลน์ในบัญชีของคุณ เราใช้กระบวนการนี้ในการป้องกันข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดตามข้อเท็จจริงของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยส่งคำขอซึ่งแสดงข้อผิดพลาดที่น่าเชื่อถือมายังเรา
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะมีการอนุญาตให้เข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูล

วิธีติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามอื่น ๆ หรือข้อสงสัยเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลนี้ โปรดโทรศัพท์ หรือ ติดต่อเรา ผ่านทางอีเมล์